menu

Ptiloleuthis

Taxon Name: Ptiloleuthis
Kingdom: Animalia
Phylum: Mollusca
Class: Cephalopoda
Genus: Ptiloleuthis